Hebrealaisen yliopiston tohtoriopiskelija Suaad Abd Elhad sai vuoden 2017 Kayen palkinnon Parkinssonin tautiin kehittämästään uudenlaisesta diagnostiikkamenetelmästä

Hebrealainen yliopisto

Väitöskirjaansa Hebrealaisessa yliopistossa tekevä Abd Elhadi on kehittänyt ELISA nimisen lipidin (ELISA=enzyme linked immunosorbent assay). Kyseessä on laboratoriomenetelmä, jolla määritellään esim. lääkkeen, solun tai biokemiallisen aineen olemassaolo ja aktiviteetti ihmisen elimistössä.

Parkinsonin tauti on lopulta kuolemaan johtava neurologinen sairaus. Abd Elhadin kehittämällä uudella diagnostiikkamenetelmällä voidaan tauti havaita jo varhaisessa vaiheessa.  Menetelmällä voidaan paremmin seurata taudin etenemistä ja potilaan saaman lääkehoidon tehokkuutta.

Parkinsonin tauti on toiseksi yleisin hermoja rappeuttava sairaus Alzheimerin taudin jälkeen. Tauti ilmeneen tyypillisesti motorisen kontrollin muutoksena, vapinana ja tärinänä. Oireet voivat esiintyä myös tiedollisena esim. oppimisvaikeutena tai käyttäytymisen muutoksena.

On arvioitu, että maailmanlaajuisesti 10 miljoona ihmistä kärsii Parkinsonin taudista. Sairastuneen henkilön lääkekustannukset ovat vuosittain noin 2500 dollaria. Aivojen leikkaushoidon kustannukset ovat noin 100 000 dollaria potilasta kohden.

Parkinsonin taudin tarkka diagnostisointi taudin lievässä muodossa tai varhaisessa vaiheessa on erityisen vaikeaa. Tällä hetkellä ei ole muita vakiotestejä taudin määrittämiseksi kuin potilaan tarjoama kliininen tieto ja neurologisten testien tulokset. Taudinmäärityksen tehostamiseen kaivataan luotettavia testejä biomarkkereiden tunnistamiseksi. Biomarkkerit ovat aineita, joiden esiintyminen ilmaisee taudin olemassaolon.

ELISA lipidin kohdalla mielenkiinto kohdistuu erityiseen alpha-Synuclin proteiiniin. Tämä proteiini toimii biomarkkerina, joka voidaan läheisesti yhdistää solukkoon, jossa Parkinsonin tauti voidaan havaita.

ELISA on yksinkertainen ja erityisen herkkä diagnostinen väline, jolla voidaan havaita Parkinsonin taudin biomarkkerit.

Englantilainen lääketehtailija Isaac Kaye perusti vuosittaisen Kaye innovaatiopalkinnon vuonna 1994. Palkinnon tarkoituksena on rohkaista Hebrealaisen yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita kehittämään innovatiivisia menetelmiä ja keksintöjä, joilla on hyvä kaupallinen potentiaali ja jotka hyödyttävät yliopistoa ja yhteiskuntaa.

 

Lue juttu kokonaisuudessaan: Jerusalem Post